Monday, 4 Mar 2024
Kho Content

Tải xuống và cài đặt AloChat – Ca Hát, Giao Lưu Hẹn Hò, Kết Bạn APK v1.70.564 – APKFuture

Làm sao để cài đặt AloChat – Ca Hát, Giao Lưu Hẹn Hò, Kết Bạn

Click vào file AloChat – Ca Hát, Giao Lưu Hẹn Hò, Kết Bạn APK đã lưu. Có thể bạn sẽ gặp tình trạng không cho phép cài đặt.
Do điện thoại Android không cho phép cài đặt APK từ Nguồn không xác định(Unknown Sources), nên hãy làm theo cách sau:
-> Mở file AloChat – Ca Hát, Giao Lưu Hẹn Hò, Kết Bạn.apk đã tải xuống. Bạn sẽ thấy thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện như hình:

Install

-> Nhấn vào Thiết lập(Settings).
-> Nhấn vào nút Bật(Turn on).
-> Quay lại và mở lại file APK đã tải. Nhấn vào nút Cài đặt(Install).

Cách cài đặt tệp OBB (tệp mở rộng APK)

+ Đầu tiên, hãy tải xuống file APK của AloChat – Ca Hát, Giao Lưu Hẹn Hò, Kết Bạn.
+ Sao chép tệp APK vào thẻ SD thiết bị của bạn và Cài đặt nó. (Không mở nó sau khi cài đặt)
+ Tải xuống file Obb và sao chép tệp * .obb có tên ” vào vị trí cần thiết:
/SDCARD/Android/obb/com.sq.alochat/
-> Đường dẫn đầy đủ / tuyệt đối của tệp obb sẽ giống như sau (Nhớ phân biệt chữ hoa chữ thường):
Nếu không có thư mục như vậy, bạn cần tạo đường dẫn hoặc thư mục theo cách thủ công trên thẻ SD của mình.

Post Comment